Innsikt og analyse

Husker du sist tallet 42 i den fjonge rapporten ga innsikt du kunne bruke til noe? Dokumentert analyse er vel og bra, men det skal også bety noe.

Hva er egentlig innsikt?

Innsikt kommer i mange former og farger. Salgssjefen har ofte behov for å vite noe annet enn tjenestedesigneren. Noen trenger å se utvikling av CPA (Cost per Action), mens andre trenger å få tilbakemeldinger fra målgruppen på en funksjon eller tjeneste, slik at den kan forbedres eller i verste fall skrotes om den ikke gir noen verdi.

Innsikt er også å vite hva som skjer i ulike deler av kundereisen, hvilke datasett som kan hjelpe oss til å fange signaler og hvordan ta dette ut for å forbedre hele eller deler av verdikjeden.

Hva skjer – og hvor?

Et klassisk eksempel som illustrerer grunnleggende bruk av innsikt, er sporing av en kjøpstrakt på et nettsted. I dataene ser vi at det er fryktelig stort frafall mellom steg 2 og 3 i trakten. Her hjelper dataene oss til å gi oss verdifull kjennskap til hva som skjer og hvor.

Dette kan vi så bruke til å danne oss noen hypoteser som vi kan teste eller ta videre inn i kvalitative undersøkelser.

Ved markedsføring trenger vi å holde oversikt på hva som skjer hvor, for å kunne bruke markedsføringsbudsjettene best mulig. Det kan være nettsteder som tilsynelatende ikke gir noen verdi, eller budskap som ser ut til ikke å skape den oppmerksomhet man hadde ønsket. Her er Google Data Studio et godt verktøy for å visualisere data over tid, og gjøre det lettere for den aktuelle mottaker å forstå hva de ser på.

Men hvorfor skjer det?

Datene er ofte ikke nok til å forklare den underliggende årsaken til hvorfor noe skjer. En innfallsvinkel er å spørre brukerne direkte. Dette kan skje gjennom f.eks 1-1 intervjuer eller online chat/undersøkelser.

Vi bruker gjerne dem som ofte er tettest på kunden; kundeservice. Tilbakemeldinger som kommer denne veien kan være gull verdt! Vi kan også intervjue ulike roller internt i organisasjonen.

Det er som regel problemet vi skal løse som påvirker hvilke metoder vi ender opp med å bruk.

Hva skal man bruke det til?

Ofte vil tilbakemeldinger direkte fra sluttbruker gi opphav til fine endringer. Men i noen tilfeller er det ønskelig å teste ulike varianter av f.eks en landingsside eller et innholdselemenent for å undersøke om forbedringene man foreslår gjør økt eller redusert konvertering.

Da setter vi  f.eks i sving en A/B-test i Google Optimize. Hvis datagrunnlaget er stort nok, kan vi til og med utvide testen til å være en multivariat test – hvor vi tester flere ulike endringer samtidig for å se på mulige kombinasjoner.

Felles for alt vi gjør innen innsikt og analyse, er at vi bruker det innen ulike oppgaver, som innspill til UX design, tjenestedesign, markedsavklaring, optimalisering, rapportering med mer. Og alt handler om å ta de riktige valgene sammen, forankret i et bedre informasjonsgrunnlag!

I samarbeid med relevante oppgaveeiere setter vi opp en plan for sporing, hvor vi definerer viktige målepunkter, KPI-er og måltall på hvert steg i kundereisen/konverteringstrakten. På denne måten kan vi ta de riktige avgjørelsene sammen, basert på innsikt og data.

Tjenester

  • Brukeropplevelse og tjenestedesign
  • Teknologi og utvikling
  • Google Marketing Platform
  • Forsiden
  • Om oss
  • Bli en av oss
Kontakt
Besøksadresse Bergen
Kong Christian Frederiks plass 3 , 5006 Bergen
Postadresse
Kong Christian Frederiks plass 3, 5006 Bergen
Organisasjonsnummer
NO 985 527 164 MVA
Support (Hverdager 8-16)
support@keyteq.no
Generelle henvendelser
Faktura
Lukk