Melk.no

Opplysningskontoret for meieriprodukter har jobbet sammen med oss i Keyteq i 5 år. I februar 2015 utvidet vi samarbeidet i ytterligere 3 år hvor vi sammen skal løfte melk.no sin digitale tilstedeværelse.

Oppdrag og mål
Keyteq har jobbet med Melk.no siden 2009. Melk.no er en virksomhet som ønsker å fremstå som en faglig autoritet innenfor sitt virksomhetsområde. De har en variert målgruppe, både yngre personer (skoleelever) og faglige miljøer innenfor ernæring. Samarbeidet med Keyteq begynte med å flytte nettstedet til nytt CMS, samtidig som vi startet prosessen med å forbedre brukeropplevelse og etablere nye forretningsmål.

Videre har Keyteq utviklet en rekke nye seksjoner på nettstedet, som for eksempel Frokostkalkulator og BMI-kalkulator. De nye løsningene, kombinert med rådgivning innenfor blant annet SEO, har økt både besøk og konvertering på melk.no betraktelig. Over 800 000 nordmenn har testet at de får dekket sitt næringsbehov gjennom frokostkalkulatoren.

Faglige valg og prosess
Keyteq gjorde trendundersøkelser for å identifisere atferdsmønster hos brukere med interessesfære som matchet melk.no sitt virksomhetsområde. Resultatene ble brukt til å tilpasse brukergrensesnitt, informasjonsarkitektur og top tasks til primærmålgruppene.

Gjennom ukentlige møter avstemmes behov for videreutvikling og forbedringer.
Dette ligger til grunn for videreutvikling og ulike småprosjekter som løper parallelt.