Chess.no

Oppdrag og mål
Chess ble startet for å gjøre det enklere og billigere å bruke mobilen. Ærlighet står høyt hos Chess, og de har flere ganger blitt kåret til beste kundeservice i mobilbransjen. Chess vært med på å drive prisene ned og servicegraden opp, og utvikler kontinuerlig nye produkter. Lave priser. Mer moro :)

Keyteq har jobbet med Chess siden 2002 og fikk i 2012 oppdraget med å relansere chess.no i ny drakt. I tett samarbeid med Chess handlet Keyteqs oppdrag om å bevare brukervennligheten og konverteringsraten fra gammel løsning. I tillegg skulle den nye løsningen ha et nytt, moderne design som ga lik verdi uansett plattform. Siten skulle bygges på ny plattform, eZ Publish, som har gode verktøy for optimalisering, monitorering og måling av effekt. Keyteq jobbet tett med Chess i form av workshops og lignende for å identifisere fokusområder. Top tasks ble identifisert, og via forprosjektet dannet dette grunnlaget for informasjonsarkitekturen til løsningen.


Faglige valg

Stadig flere velger en "mobile first"-strategi, som Chess gjorde. Derfor ble wireframes for mobile enheter laget først. Dette gjorde det enkelt å fokusere på hva som var viktigst for løsningen. Wireframes for mobile enheter dannet grunnlaget for wireframes for nettbrett, websidene og i noen tilfeller TV. Designjobben bestemte videre hvilke grafiske uttrykk løsningen skulle ha. Da designet var ferdig, ble systemarkitekturen til løsningen utviklet. Arkitekturen danner grunnlaget for valg av plattform og andre verktøy som blir benyttet. Chess valgte å gå for eZ Publish, med eZ Exceed som admin-grensesnitt og KeyMedia som mediabank.

Etter lansering ble løsningen overvåket nøye, og tilbakemeldinger fra sluttbruker dannet videre grunnlag for justeringer som forbedret løsningen ytterligere. Løsningen er under kontinuerlig videreutvikling.