Keyteq | Online Business

Vår metodikk

I hjertet av all metodikken ligger likevel fokus på forretnings- utvikling, eierskap, organisatorisk forvaltning, analyse og forretningsforståelse. Til en hver strategi hører både kvantitative og kvalitative mål for å avstemme strategi og taktikk underveis.

Online businessNormalt vil en førstegangs Online Business-metode inkludere følgende for å komme fram til riktig digital strategi:

Analyse

Vi analyserer dagens behov og løsninger, samt måloppnåelser, konverteringer, statistikk og bedriftens nåværende bruk av nettet, så vel som bedriftens potensiale på nett. Konkurrentanalyse, trafikk- og målgruppeanalyse er naturlige bestanddeler.

Innsikt

Mens vi kan web er det du som kan ditt forretningsområde og din organisasjon. Vi gjennomfører workshop og intervju med nøkkelpersonell og setter oss inn i din bedrift, dine kunder og produkter. Uten full innsikt kan vi ikke gi riktige råd og peke på de riktige valgene.

Grunnlag og workshops

Ved hjelp av analysen og innsikt som vi skaffer oss, er vi nå i stand til å stille de rette spørsmålene og peke deg i rette retning av å avdekke riktig strategi og mål. Sammen finner vi veien mot det som etterhvert utkrystalliserer seg som rette veien å gå for din bedrift.

Strategi

Etter å ha gjennomgått analyser, intervjuer, workshops og sett nærmere på produkter og forretningsmodellene bak, utarbeider vi et strategidokument som skal være grunnlag for bedriftens nettsatsning de nærmeste årene. Strategien setter rammer for hvilke mål som skal oppnås, hvordan de enkelte mål skal angripes, og hvilke verktøy, kanaler og metoder som er hensiktsmessige å bruke. Videre tar strategien blant annet stilling til hvordan strategien og målene skal følges opp, hvem som har ansvaret og avdekker eventuelle grep som må utføres organisatorisk for å kunne følge opp satsningen.

Konseptutvikling

Med strategien som basis setter vi oss ned og jobber med konseptutvikling. Konseptet kan bestå av markedsmessige føringer, design, kreative kommunikasjonsideér og ned til detalj på brukeropplevelse eller funksjonsnivå.

Spesifikasjon

På bakgrunn av ”scope” vi i fellesskap har blitt enige om vil vi gjennomgå deres brief for å avstemme og kvalitetssikre funksjonalitet og innhold, samt de målsetningene vi har blitt enige om. Med resten av prosessen i ryggen vil det å kunne utarbeide en god spesifikasjon være en god måte å fastsette den aktuelle fasens krav til faktisk utførelse.

Implementasjon

Keyteq Online Business følger implementasjonen av konsept og strategi og er kundens representant ovenfor webavdelingen i Keyteq. Mens Keyteq Online Business kun kan levere enkeltdelene av prosessen har vi best erfaring med og et sterkt ønske om å være en sentral utøver og deltaker i hele livet til en nettsatsning.

Faglig kompetanse

Keyteq Online Business har faglig kompetanse på bredden av bruk av web som en kommunikasjons- og forretningskanal. Vi har både breddeforståelse og spiss- kompetanse innenfor det en bedrift må ta stilling til. Keyteq Online Business er din samarbeidspartner, ikke bare en leverandør, men en rådgiver som står ved bedriftens side og ønsker å delta både i markedsøyemed, så vel som forretnings- utvikling på bedriftens premisser. Vi skal aldri ta valg eller gi råd med annet enn din bedrifts beste for øyet.

Vil du snakke med oss?

Besøksadresse:

Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BERGEN

(Tidligere Thormøhlens Gate 37A)

Postadresse:

Postboks 1911 Nordnes
5817 BERGEN

Telefon:

+ 47 55 20 91 00
 

Fax:

+ 47 55 20 91 01

Sidekart