Keyteq | Online Business
Digital strategi eller bare strategi?

Digital strategi eller bare strategi?

Norwegian, Schibsted og Apple er selskaper som tar Internett på alvor. De satser alle tungt på web.

Skrevet av Alexander Sundli-Härdig den 1. september 2010 klokken 00:10

Når Apple viser sin siste pressekonferanse live på nettet, så har vi kommet til et veiskille? Hvorfor nevner jeg akkurat disse bedriftene? De har skjønt at web eller Internett for stadig flere bedrifter er en viktig del av kjernevirksomheten.

Web har fått en ny vår. Denne endringen er et resultat av både teknologisk utvikling samt at stadig flere bedriftsledere har fått forståelse for hvilke muligheter mediet byr på. Web har blitt sentral arena, som det er avgjørende å lykkes på for at selskapet skal nå sine mål.

Når strategiske prosesser kan optimaliseres, endres og forbedres kontinuerlig, får man mer ut av hver krone!

Daglig leder Alexander Sundli-Härdig

Finnes det en virtuell verden?

Med en økende bruk av sosiale medier og Internett generelt, bør man spørre seg om det er forskjell på en virkelig og virtuell verden. Når alle dine kunder, ansatte, samarbeidspartner, venner og familie lever store deler av sitt sosiale, arbeids - og kunnskapsmessige liv på Internett, så er det vanskelig å se skillet.

Når vi da vet dette, er det da forsvarlig å overse mediet, ignorere det, eller vente på at det skal modnes ytterligere?

Hva kjennetegner så selskaper som lykkes?

Internett har modnet, og fra sin spede begynnelse, ser man stadig flere tilfeller av informasjonsnettsteder, kampanjer, TV-sendinger, annonsering, forretningsystemer eller rene e-handelssløsninger som lykkes. 

En viktig forutsetning for å nærme seg en vellykket nettsatsing, er at ledelsen innlemmer og anerkjenner Web som en viktig del av selskapets strategi. En vellykket nettsatsing kan være middelet som muliggjør både inntektsøkning så vell som kostnadsbesparelser. Internet har bidratt til å visualisere og tydeliggjøre en bedrifts profil, forenklet bedriftens tradisjonelle verdikjede for salg og for mange bedrifter skapt nærmere bånd til sine kunder. 

Før var man opptatt av pene og fancy webløsninger. Nå tilnærmer man seg mediet på en annen måte. Man gjør dype analyser av selskapets virksomhetsområde, og som et resultat av dette, ser man direkte på bedriftens nettsatsingsbehov. I hjerte av all metodikken ligger fokus på forretningsutvikling, eierskap, organisatorisk forvaltning, analyse og forretningsforståelse. Til en hver strategi hører både kvantitative og kvalitative mål for å avstemme strategi og taktikk underveis.

Leverandørene setter ikke lenger premissene for hvilke mål som skal nås. Nå er det kanskje en engasjert og dypt involvert ledergruppe. Da får man plutselig et nytt perspektiv på web. Alt sees fra bedriften eller forretningsområdets behov generelt, og man løses fra en “hjemmeside”-tankegang. Perspektivet utvides ytterligere ved å kombinere dette med kompetanse innen markedsføring, kommunikasjon, prosessoptimalisering, kundedialog, produkter og ansattes behov,  så vel som de mer tradisjonelle perspektivene over hva en nettsatsing kan være.  

Selskaper som har definert web som strategisk viktig har vist seg å hente ut økte gevinster og oppnådd nye markedsområder eller segmenter. Men det har også kostet investeringsvilje, stor grad av analyse og teknisk kompetanse for å evne å sette strategier ut i livet på Internett.

Alle disse mulighetene må forvaltes og planlegges slik at ressursene blir satt til riktig bruk og over riktig tid. Det er her digital strategi blir en sømløs del av selskapers strategi. Og best av alt; Resultatet kan måles!

Alt kan måles!

Det er ikke bare resultatene som måles, men også lønnsomhet. Man bruker, ofte halvt i blinde, penger på tradisjonelle årsrapporter, brosjyrer, DM kampanjer via post, e-poster, ordretelefoner, informasjonskampanjer, TV annonser, sponsing osv. Når man går fra å gjette, til å vite og når man går fra å håpe til å konkretisere resultatene av de aktivitetene man iverksetter, kan man ta beslutninger på helt andre grunnlag. På Internett, kan alt måles. Ved å sette opp gode målinger for ROI ( Return On Investment ), kan man vite hva hver aktivitet genererer av lønnsomhet til selskapet. Og som en vannkran, kan man øke eller senke trykket på lønnsomme aktiviteter for å påvirke inntektsbildet. 

Ved å begynne med å innlemme din digitale satsing inn i din øvrige strategi, og så ta veloverveide valg på hva man foretar seg, ser vi flere og flere som lykkes. Ikke velg Facebook, Twitter, YouTube, Google, Yahoo!, Bing, bedriftens hjemmesider, Ekstranett eller Intranett fordi du tror, eller i beste fall håper på gitte resultater.

Kontakt Alexander Sundli-Härdig

Alexander Sundli-Härdig

Daglig leder Keyteq Labs / Senior rådgiver

Ta kontakt

Besøksadresse:

Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BERGEN

(Tidligere Thormøhlens Gate 37A)

Postadresse:

Postboks 1911 Nordnes
5817 BERGEN

Telefon:

+ 47 55 20 91 00
 

Fax:

+ 47 55 20 91 01

Sidekart